Huisreglement

1. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie “Het Oude Badhuis” gaan ervan uit dat jij je conformeert aan dit huisreglement.

2. Deelname aan een training of een cursus gebeurt op eigen risico.

3. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.

4. De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van patiënten en/of cliënten.

5. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure.

6. Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Bij niet of niet tijdig afzeggen wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling c.q. dienstverlening in rekening gebracht.

7. Preventieve diensten zijn in veel gevallen voor rekening deelnemer. Jouw fysiotherapeut kan jou hierover nader informeren.

8. Het verschuldigde bedrag voor de cursus en/of abonnement wordt middels een éénmalige automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Of: middels vooraf afgesproken termijnen.

9. Teruggave van het cursus en/of abonnementsgeld is niet mogelijk.

10. De training en/of cursus vindt plaats in kleine groepen in de oefenzaal c.q. trainingszaal.

11. Bij deelname aan een training en/of cursus wordt je geacht makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding, te dragen alsmede schone sportschoenen.

12. Je wordt verzocht een handdoek mee te brengen tijdens de training, cursus of behandeling, i.v.m. hygiëne.

13. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de wet persoonsregistratie.

14. Er is mogelijkheid tot douchen.

15. Er is een kleedruimte aanwezig.

16. Er mogen per trainings- / cursus periode twee gemiste trainingen worden ingehaald. Samen met de begeleidende fysiotherapeut wordt bekeken op welke wijze en wanneer de gemiste trainingen ingehaald kunnen worden.