Klachtenregeling

Voor de afhandeling van uw klachten, zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van onze beroepsvereniging; het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

In eerste instantie kun u contact opnemen met onze praktijk om uw klacht kenbaar te maken en een eerste gesprek aan te gaan. U kunt meer lezen over de klachtenafhandeling op de patiëntenwebsite van het KNGF.